Herná Nápoveda
Resources
Suroviny / Kolonisti
Základom hry je ťažba troch herných surovín : Kameň, Jedlo a Palivo. Tieto suroviny je následne možné využiť na vylepšovanie budov, výstavbu lode, verbovanie kolonistov, nákup frakčných jednotiek či štart expedícií. Rýchlosť ťažby surovín závisí od úrovne ťažobých budov a tiež na počte kolonistov, ktorý surovinu ťažia.
BuildingBase
Budovy / Výstavba
V hre sa aktuálne nachádza 6 budov, ktoré si hráč môže počas hry vylepšovať za herné suroviny. Každá budova ponúka hráčovi špeciálne možnosti pre jeho planétu / hru, s ktorými sa bude hráč počas hry stretávať. Každou úrovňou je zvýšenie úrovne časovo náročnejšie a vyžaduje väčší počet surovín.
Expedition
Expedície / Loď
Hráč má možnosť postaviť si vlastnú loď v Hangári s úrovňou 2, pomocou ktorej môže začať preskúmavať vesmír. Loď môže počas expedície naraziť na nepriateľa a zúčastniť sa tak boja. Výsledok boja závisí od štatistík lode. Po každej úspešnej expedícií loď dovezie na planétu získanú korisť a suroviny.
ScrapMaterial
Artefakty
Artefakty sú herné predmety, slúžiace k vylepšeniu štatistík lode, zmeny vzhľadu lode, či aktivovaniu herných questov. Je možné nájsť ich v expedíciách, boxoch, odmenách za questy či pri vyzdvihnutí dennej odmeny. Pri rozobratí artefaktu získa hráč Scrap Material, ktorý následne môže využiť na nákup Boxov.
Points
Questy / Tutoriál
Každý hráč ma k dispozícií na začiatku hry Tutoriál, ktorý ho prevedie základom hry. Počas hry vie hráč naraziť aj na Quest Booky, ktoré obsahujú malý herný príbeh s questami, kde hráč môže získať skvelé odmeny v podobe bodov, surovín, scrapu či kryštálov.
Crystal
Market / Obchod
Market slúži k predajú a nákupu artefaktov medzi hráčmi. Hráči môžu na market pridať akýkoľvek artefakt za cenu ktorú si určia dopredu, čím tak môžu pri úspešnom predaji získať na svoj účet kryštále. V obchode môžu naopak získať herné predmety či vylepšenia ako Boostre, Boxy, Questy či Skiny.
HealthBooster
Boostre / Boxy
V obchode je možné zakúpiť si za hernú menu Boostre, ktoré hráčovi urýchlia / uľahčia progress v hre. Sú dostupné za Kryštále - čo je základná mena pre každého hráča hry. Za Scrap Material, získaný z rozobratia artefaktov, má hráč možnosť zakúpiť si Boxy, ktoré v sebe obsahujú jeden náhodny artefakt.
Trophy
Štatistiky / Rebríček
Každý hráč svojou aktivitou získava na svoj účet Body, podľa ktorých sa určí hráčska pozícia v rebríčku. Body sú na účet pripísané pri každej výstavbe budovy, naverbovaní kolonistu, dokončení expedície, úspešnom boji či pri vyzdvihnutí dennej odmeny a odmeny frakčného challengu.
RaidSnatcher
Frakcie
Hráči môžu v hre vytvárať spoločne skupiny zvané Frakcie, ktoré hráčom umožnia spolupracovať. Frakcia môže nakupovať frakčné jednotky, vysielať ich na boje, spúšťať frakčné challenge a samozrejme sa svojou aktivitou umiestňovať vo frakčnom rebríčku.